Lepljeno lamelirano drvo!

Pod pojmom lamelirano drvo podrazumevaju se drvene konstrukcije koje su izgrađene od tehnički osušenih ploča pri čemu se odvajaju vizuelni nedostaci i nedostaci koji umanjuju čvrstinu. Na ovaj način nastaje visoko-tehnološko lamelirano drvo koje zadovoljava najrazličitije zahteve.

 
 

Prilikom proizvodnje lamele se pre lepljenja tehničkim postupkom suše na približno 10% vlažnosti drveta. Na taj način gotovo lamelirano drvo već poseduje vlažnost koja odgovara vlažnosti u ugrađenom stanju. Zahvaljujući ovakvom načinu prerade, lamelirano drvo posjeduje bitno bolja svojstva od masivnog drveta i pri trajnoj primeni ne pokazuje sklonost ka sušenju čime je stvaranje napuklina svedeno na minimum. Lamelirano drvo je sa svih strana obrađeno, čime se postiže glatka i vizuelno privlačna površina. Zbog navedenih osobina lamelirano drvo predstavlja idealan materijal za izradu gradjevinske stolarije i konstrukcije.

Beotalija

Beotalija d.o.o. je firma čija je osnovna delatnost prerada drveta. Od samog starta pokrenuli smo liniju za proizvodnju lameliranih profila za gradjevinsku stolariju. U sastav proizvodne linije ulazi:

 • Pilana
 • Decimirnica
 • Linija za proizvodnju lameliranih elemenata
 • Kompjuterizovana sušara za drvo
 • Linija za dužinsko spajanje
 • Linija za debljinsko spajanje

Vršimo i debljinsko lepljenje drveta sa presom pritiska 16kg/cm2 dužine do 4m kao i dužinsko nastavljanje elemenata (cinkovanje) za izradu lajsni, ploča, štokova od raznih vrsta drveta.

Materijal za stolare

 • Lamelirani profili za prozore.
 • Lamelirane frize za vratna krila.
 • Lamelirane ploče, gazišta.
 • Vratna krila i štokovi.
 • Suva čamova i bukova daska i fosna.
 

www.beotalija.com

beotalija@gmail.com